ISO-9001

Klik op de PDF om het certificaat te bekijken.

ZTE Metaalbedrijf is ISO 9001 gecertificeerd sinds 1997

 

De ISO 9001:2015 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

INLEIDING

ZTE Metaalbedrijf BV is ontstaan in 1985 en wil een betrouwbare en vaste partner binnen de markt zijn en behouden voor het uitvoeren van staalconstructiewerken .

De opdrachtgevers waarvoor het werk zowel op vaste prijs als op regiebasis wordt uitgevoerd zijn o.a. ingenieursbureaus, machinefabrieken, scheepswerven, aannemers in de utiliteitsbouw, civiele aannemers, productiebedrijven, scholen en bedrijven in de procesindustrie.

De constructiewerkplaats van ZTE Metaalbedrijf BV is gevestigd in Berkel en Rodenrijs en het bedrijf telt naast een flexibele schil tien vaste medewerkers. Het voorbereiden en vervaardigen van de diverse staalconstructies tot een gewicht van circa tien ton
vindt meestal daar plaats. Mocht de aard en omvang van de werkzaamheden daarom vragen kan het bedrijf terugvallen op die flexibele schil van gemiddeld 10 extra vakmensen. ZTE Metaalbedrijf BV installeert de in de werkplaats samengestelde onderdelen op locatie bij de diverse klanten in de regio.

BELEIDSVERKLARING

ZTE Metaalbedrijf b.v. werkt zodanig dat het opgedragen werk naar volle tevredenheid van de klant wordt uitgevoerd.

De klant herkent ZTE Metaalbedrijf BV aan een uitgebalanceerde prijs en een maximum aan flexibiliteit binnen het bedrijf. De tijd tussen het moment van opdracht en uitvoering hiervan zal door ZTE Metaalbedrijf BV zo klein mogelijk worden gehouden.

Het goede resultaat zal bereikt worden door het werk zo optimaal te organiseren,door adequaat opgeleid en gemotiveerd personeel, dat geschikt is om de taken op een verantwoorde en plezierige wijze uit te voeren. Hierbij worden aspecten zoals milieu, veiligheid en gezondheid uiteraard niet vergeten.

ZTE Metaalbedrijf b.v. zal blijven streven naar verbetering van kennis en kunde en het waarborgen van een betrouwbare en veilige bedrijfsvoering. Middels een direct overleg met zowel opdrachtgevers, medewerkers en toeleveranciers wordt dit continu onderzocht en hieruit worden indien nodig verbeteracties vastgesteld die in een 3-maandelijks overleg worden gevolgd.

R. Teubel

1 November 2021