top of page

VCA | Veiligheid, Gezondheid en Milieu

De directie en medewerkers van ZTE Metaalbedrijf BV bezitten waar nodig het VCA – certificaat

Veel (bijna-)ongevallen ontstaan door het gebrek aan kennis en bewustzijn van veiligheidsrisico’s bij werknemers. Door meer en betere scholing worden kennis en bewustwording vergroot en daarmee veel ongevallen voorkomen.

VCA eist dat werknemers voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Welk diploma of certificaat de werknemer moet halen hangt af van zijn functie. Alle diploma’s zijn persoonsgebonden en het origineel moet daarom in het bezit zijn van de werknemer.

Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Alle operationele werknemers moeten beschikken over B-VCA.
De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Alle operationeel leidinggevenden moeten beschikken over VOL-VCA.De VOL-VCA bestaat uit de basiskennis aangevuld met zaken als Europese richtlijnen, Vca-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van tool box vergaderingen.

bottom of page